1900 6033

Dược sĩ tư vấn
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00

NGÀY HỘI BÁN HÀNG CHUNG SỨC KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Sáng nay, ngày 18 tháng 4 năm 2016, toàn bộ khối Văn phòng thuộc Bảo Nguyên miền Nam đã có chuyến ra quân về Tây Nguyên - khu vực 5 để thực hiện chương trình bán hàng Chung sức. Với khát khao cháy bỏng hoàn thành mục tiêu đặt ra, lực lượng hậu phương đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên mọi chuyến tuyến thuộc địa bàn Tây Nguyên. Với ý chí kiên cường, sắt đá của các chiến sĩ Trình Dược Viên, phối hợp với lực lượng hậu phương vững mạnh, khu vực 5 sẽ mau chóng giành toàn thắng. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 04 năm 2016. Bảo Nguyên chúc các chiến sĩ sẽ vẫn mạnh mẽ, mọi khó khăn sẽ không là gì cả khi chúng ta cùng chung một lòng - đồng một sức. new

Facebook Comment

Bài viết mới